Konstruktionspraxis

Ordförklaring

God konstruktionspraxis innebär att kvalitén kan garanteras och specifikationerna upprätthålls vid en serietillverkning. Den enskilda produkten ska kunna härledas till rätt materialleverans, rätt tillverkningstillfälle etc.

Kategorier

Produktion