Konstitutiv dom

Ordförklaring

En dom som anses vara utmärkt av att den gestaltar ett nytt rättsförhållande mellan parterna. T.ex. dom om äktenskapsskillnad.