Konstituering

Ordförklaring

När en styrelse lägger grunden för sina arbetsformer och fördelar olika uppdrag inom sig.