Konstituerande styrelsemöte

Ordförklaring

Vid ett konstituerande styrelsemöte väljs VD och styrelsen fattar beslut om antagande av arbetsordning. Även särskilda firmatecknare kan utses på ett konstituerande styrelsemöte.

Kategorier

Arbetsordning, Styrelsemöte