Konsortium

Ordförklaring

En grupp fristående företag som samarbetar i utvecklingen av ett projekt.

Kategorier

Joint venture

Underkategorier

Konsortialavtal