Konsolideringsbehov

Ordförklaring

Ett företags behov att behålla eller stärka sin ekonomiska affärsställning genom fondering av vinstmedel, skapande av dolda reserver eller ökning av aktiekapitalet.

Kategorier

Konsolidering

Relaterade mallar

Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2020