Konsolidering

Ordförklaring

Generell förstärkning av ett företags affärsställning genom fondering av vinstmedel till dolda reserver och ökning av aktiekapital.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Konsolideringsbehov