Konsolidering av lagstiftning

Ordförklaring

En enbart inofficiell och förklarande förenkling av rättsakter.

Kategorier

Lag