Konsoliderad redovisning av statens verksamhet

Ordförklaring

Sammanläggning av de statliga myndigheternas redovisning efter det att transaktioner mellan statliga myndigheter har eliminerats.