Konsignationslager

Ordförklaring

Ett lager som upprättas hos köparen med varor som fortfarande tillhör säljaren.

Kategorier

Konsignation