Konsignationsavtal

Ordförklaring

Ofta används detta avtal som synonymt med avtal om kommission. Huvudsyftet med avtalet är att huvudmannen skall behålla äganderätten tills försäljning sker.

Kategorier

Kommission