Konsignation

Ordförklaring

Används synonymt med kommission. Varan förblir säljarens egendom tills den sålts till tredje man.

Kategorier

Kommissionshandel

Underkategorier

Konsignationslager

Relaterade mallar

Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2021