Konsensusprincipen

Ordförklaring

Princip om enhällighet. Innebär att beslut bara kan fattas om det råder enighet mellan samtliga deltagande/förhandlande parter/länder. Samtliga måste således vara överens och det går inte att reservera sig mot ett beslut som kräver enhällighet.