Konsensusalavtal

Ordförklaring

Avtal som till skillnad från formavtal blir bindande utan krav på form.

Underkategorier

Formavtal