Konsekvensbeskrivning

Ordförklaring

En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys.

Kategorier

Konsekvens, Konsekvensanalys, Beskrivning