Konsekvensanalys

Ordförklaring

En konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå effekten eller följen av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Analysen kan sedan användas som underlag vid beslutsfattande.

Kategorier

Konsekvens, Analys

Underkategorier

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Konsekvensbeskrivning