Konsekvens

Ordförklaring

Ett resultat eller en följd av ett visst handlande.

Underkategorier

Konsekvensanalys, Konsekvensbeskrivning

Relaterade mallar

Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2021