Konossement

Ordförklaring

Handling som utfärdas av en sjötransportör och som är ett erkännande på att godset mottagits för befordran. Godset lämnas ut mot att handlingen återställs.

Kategorier

Fraktsedel

Underkategorier

Full sats