Konnexitet

Ordförklaring

Begrepp främst inom fordringssrätten. Fordringar och yrkanden i rättegång benämns konnexa, dvs. ha samhörighet, om de stödjer sig på samma rättsförhållande eller väsentligen samma grund. Konnexa fordringar kan ge utökad rätt till kvittning.