Konkurs

Ordförklaring

Rättsligt förfarande som innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt fysisk eller juridisk person har, tas om hand av en konkursförvaltare för betalning av samtliga skulder.

Underkategorier

Illikvid, Insolvens, Massaborgenär, Ackord i konkurs, Efterbevakning i konkurs, Efterställd fordran, Edgångssammanträde, Generalexekution, Obestånd, Konkursansökan

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs 2019

Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2019

Konkursansökan - Egen ansökan 2019

Konkursansökan efter anmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2019