Konkurrentanalys

Ordförklaring

Analys av befintliga konkurrenters styrkor och svagheter för att bättre kunna hantera dem i kampen om affärer och arbetskraft.

Kategorier

Konkurrens, Konkurrent, Analys

Underkategorier

Konkurrensanalys

Relaterade mallar

Konkurrentanalys konkurrensmedel 2021

Dagordning styrelsemöte marknadssituation 2021