Konkurrensbegränsning

Ordförklaring

Marknadsuppträdande som faller inom vad som anses ha konkurrensbegränsande effekt och därför antas verka till nackdel för konkurrenter och konsumenter.

Kategorier

Konkurrens

Relaterade mallar

Sponsoravtal 2020

Agentavtal 2020