Konkurrens

Ordförklaring

Marknadsaktörers (företags och arbetstagares) kamp om de kunder, arbeten etc. som finns på marknaden.

Kategorier

Marknads- och konkurrensrätt

Underkategorier

Konkurrensklausul, Konkurrentanalys, Företagskoncentration, Dumpning, Fishing expedition, Kartell, Konkurrensbegränsning, Mellanmärkeskonkurrens, Perfekt konkurrens, Nulägesanalys

Relaterade mallar

Anställningsavtal bilaga konkurrens 2021

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2021

Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2021

Anställningsavtal verkställande direktör 2021