Konkret fel

Ordförklaring

Avvikelse från vad parterna i det enskilda fallet har avtalat om.

Kategorier

Faktiskt fel