Konkret fara

Ordförklaring

Begrepp inom straffrätten. Konkret fara innebär att fara har uppstått i det enskilda fallet genom att det finns en faktisk möjlighet att faran skulle kunna uppstå och att det också var troligt att den skulle uppkomma genom handlingen.