Konjunkturbarometern

Ordförklaring

Sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget och bygger på månadsvis genomförda intervjuer med 3000 företag i näringslivet.

Kategorier

Konjunktur