Konjukturcykel

Ordförklaring

Den mer eller mindre regelbundna fluktueringen i ekonomin. Tidsperioden som ligger mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax kallas konjunkturcykel.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Trade cycle