Kongruensprincipen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan resultaträkning och balansräkning.

Kategorier

Kausalitetsprincipen

Relaterade mallar

Bokföringsorder 1 sida 1 dimension 2020

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2020

Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2020