Konglomerat

Ordförklaring

En sorts koncern. Konglomerat är en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter. Denna form av koncerner är inte så vanlig idag.