Konfusion

Ordförklaring

Förhållandet när en person blivit gäldenär och borgenär i samma rättsförhållande, antingen genom att borgenären övertagit förpliktelsen eller gäldenären förvärvat rättigheten t.ex. en fordran som tillfallit gäldenären genom arv.

Kategorier

Skuld, Gäldenär, Borgenär