Konformitetsprincipen

Ordförklaring

Straffrättslig princip som innebär att straffansvar endast skall åläggas den som faktiskt kunnat rätta sig efter lagen, dvs. haft förmåga och möjlighet att rätta sig efter lagen.

Kategorier

Rättshabilitet