Konfederation

Ordförklaring

Statsförbund. Ett överstatligt samarbete mellan stater baserat på fördrag som utarbetats av de deltagande länderna. Till skillnad från en federation bibehåller ide individuella staterna sin suveränitet i en konfederation. Det råder meningsskiljaktigheter huruvida EU är en federation eller konfederation.

Kategorier

EU

Underkategorier

Stat