Koncernredovisning

Ordförklaring

Alla moderbolag som har fler än 10 anställda under de två senaste räkenskapsåren och har tillgångar med ett nettovärde på mer än 24 milj kr ska upprätta en koncernredovisning.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Centralkonto, Eliminering

Relaterade mallar

Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2020