Koncernkonto

Ordförklaring

Ett centralt bankkonto för hela koncernen.

Underkategorier

Centralkonto