Koncernföretag

Ordförklaring

De företag som finns inom samma koncern.

Underkategorier

Koncernansvar