Koncernansvar

Ordförklaring

Ett övergripande ansvar i en koncern.

Kategorier

Koncernföretag