Koncentrationsprincipen

Ordförklaring

En av huvudprinciperna i den svenska rättegångsordningen. Den innebär att allt processmaterial som parterna vill ska ligga till grund för domen ska framläggas vid huvudförhandlingen.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Muntlighetsprincipen, Omedelbarhetsprincipen