Komputabel

Ordförklaring

Kommensurabel. Fordringar är komputabla om de är av samma slag, t.ex. fordringar i pengar och därför kan kvittas mot varandra.