Komplementbyggnad

Ordförklaring

Fristående uthus, garage och andra mindre byggnader.