Komplementär

Ordförklaring

Delägare i kommanditbolag med obegränsat ansvar för bolagets förbindelser.

Kategorier

Kommanditbolag

Relaterade mallar

Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2020

Checklista kommanditbolagsavtal 2020