Kompetensutveckling

Ordförklaring

Kompetensutveckling innebär att man utvecklar en persons eller ett företags kompetenser.

Kategorier

Personal, Kompetens, Utveckling