Kompetensmatris

Ordförklaring

En kompetensmatris används för att åskådliggöra en persons, en avdelnings eller ett företags kompetenser. Med stöd av matrisen kan man sedan utvärdera och se vilka kompetenser som behöver utvecklas eller kompletteras.

Kategorier

Rekrytering, Styrelse, Personal, Kompetens, Utveckling