Kompetenser

Ordförklaring

Maktbefogenheter och skyldigheter hos offentliga institutioner.

Relaterade mallar

Medarbetar- och lönekriterier 2020