Kompetens

Ordförklaring

Kompetens syftar på en persons duglighet, skicklighet, sakkunskap, färdigheter m.m. i en positiv bemärkelse.

Kategorier

Arbetsrätt

Underkategorier

Kompetensmatris, Kompetensutveckling