Komparativ rätt

Ordförklaring

Jämförande studier av rättsordningar och lagar i olika länder.

Kategorier

Juridik