Kompanjonsförsäkring

Ordförklaring

Om en kompanjon i ett bolag avlider tillfaller dennes aktier normalt dödsboet. Det kan i detta läge vara fördelaktigt om de övriga ägarna kan lösa ut arvingarna. För att vara säkra på att kunna göra detta kan ägarna teckna en försäkring för utlösen av en avliden kompanjons arvingar.

Kategorier

Kompanjonavtal, Livförsäkring