Kommunikationsplan

Ordförklaring

Kommunikationsplan är en plan för hur ett företag ska nå ut till sina potientiella kunder för att dom ska bli medvetna företagets produkter och/eller tjänster.

Kategorier

Kommunikation

Underkategorier

Marknadsföring, God marknadsföringssed