Kommunikation

Ordförklaring

Kommunikation är en process som innebär att man överföra information från en punkt eller person till en annan. Kommunikation kan ske skriftligt, muntligt eller med tecken.

Underkategorier

Kommunikationsplan