Kommundirektör

Ordförklaring

Den ledande tjänstemannen i kommunen som har ansvar för samordningen av förvaltningen. Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen.

Kategorier

Kommun