Kommunalfullmäktige

Ordförklaring

Den högsta beslutande makten i en landskommun.

Kategorier

Kommun

Underkategorier

Nämnd